อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

ตู้เก็บสารเคมี

ตู้ดูดควัน

เครื่องวัดค่าความขุ่น


ตู้อบลมร้อน และตู้บ่มเชื้อ

เครื่องทดสอบการตกตะกอน

เครื่องวัดค่าพีเอช

เครื่องทำความเย็นแบบน้ำวน

เครื่องชั่งสาร
 

เตาเผา


อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

เครื่องทำน้ำ DI

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

เครื่องกวนสารพร้อมให้ความร้อน