ข่าวทั่วไป ปีการศึกษา 2557


ภาพบรรยากาศภายในงาน SAUNIC 2015

posted Jun 25, 2015, 8:00 PM by environment engineering   [ updated Jun 25, 2015, 8:03 PM ]

คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เข้าร่วมงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 สหวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
SAU National Interdisciplinary Conference 2015 (SAUNIC 2015) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า
 
  
 
 
 
 
 
 

งานเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ขยะอิเล็กทรอนิกส์: จัดการอย่างไรให้ปลอดภัย?"

posted Jun 13, 2015, 2:09 AM by environment engineering   [ updated Jun 13, 2015, 2:10 AM ]

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ส่งตัวแทนอาจารย์ ไปเข้างานเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ขยะอิเล็กทรอนิกส์: จัดการอย่างไรให้ปลอดภัย?" ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 -12.00 น.ณ ห้องประชุมอาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 

การอมรมในหัวข้อ "การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ"

posted Jun 13, 2015, 2:02 AM by environment engineering   [ updated Jun 13, 2015, 2:09 AM ]

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ส่งตัวแทนอาจารย์ ไปเข้าร่วมฟังการอมรมในหัวข้อ "การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 -12.00 น.ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 ประมวลภาพโครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

posted Jun 10, 2015, 9:34 PM by environment engineering   [ updated Jun 10, 2015, 9:35 PM ]

โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 
 
 

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ เดอะฮับ เอราวัณ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

 
 
 

 

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีการกำจัดกำมะถันจากการเผาถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า"

posted May 22, 2015, 7:37 PM by environment engineering   [ updated May 22, 2015, 7:39 PM ]สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีการกำจัดกำมะถันจากการเผาถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า"

บรรยายโดย ดร.ภานุวัฒน์ แตระกุล

ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ ห้อง 321 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

*การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


SAU Job Fair

posted Apr 8, 2015, 1:39 AM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 2:08 AM ]

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดงาน SAU Job Fair ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ภายในงานจะมีการเปิดบูธรับสมัครงานจากบริษัทต่างๆ และมีการตรวจเช็คสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม


งานประเพณีสงกรานต์

posted Apr 3, 2015, 7:09 PM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 2:08 AM ]

มหาวิทยาลัยเอชียอาคเนย์จัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 บริเวณศาลคุณย่าแปลกเหมือนปิ๋ว

 
                               


การสัมมนา รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

posted Mar 30, 2015, 8:35 PM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 2:07 AM ]

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมสัมมนา "รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพควบคุม"  วันที่ศุกร์  20 มีนาคม 2558 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

   
  1-8 of 8