ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีการกำจัดกำมะถันจากการเผาถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า"

posted May 22, 2015, 7:37 PM by environment engineering   [ updated May 22, 2015, 7:39 PM ]สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีการกำจัดกำมะถันจากการเผาถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า"

บรรยายโดย ดร.ภานุวัฒน์ แตระกุล

ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ ห้อง 321 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

*การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น