ประมวลภาพโครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

posted Jun 10, 2015, 9:34 PM by environment engineering   [ updated Jun 10, 2015, 9:35 PM ]
โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 
 
 

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ เดอะฮับ เอราวัณ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

 
 
 

 

Comments