การอมรมในหัวข้อ "การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ"

posted Jun 13, 2015, 2:02 AM by environment engineering   [ updated Jun 13, 2015, 2:09 AM ]
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ส่งตัวแทนอาจารย์ ไปเข้าร่วมฟังการอมรมในหัวข้อ "การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 -12.00 น.ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล