งานเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ขยะอิเล็กทรอนิกส์: จัดการอย่างไรให้ปลอดภัย?"

posted Jun 13, 2015, 2:09 AM by environment engineering   [ updated Jun 13, 2015, 2:10 AM ]
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ส่งตัวแทนอาจารย์ ไปเข้างานเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ขยะอิเล็กทรอนิกส์: จัดการอย่างไรให้ปลอดภัย?" ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 -12.00 น.ณ ห้องประชุมอาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย