ภาพบรรยากาศภายในงาน SAUNIC 2015

posted Jun 25, 2015, 8:00 PM by environment engineering   [ updated Jun 25, 2015, 8:03 PM ]
คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เข้าร่วมงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 สหวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
SAU National Interdisciplinary Conference 2015 (SAUNIC 2015) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า