ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557


เลื่อนวันลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

posted Jul 3, 2015, 1:21 AM by environment engineering   [ updated Jul 3, 2015, 1:22 AM ]

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เลื่อนวันลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2558 เป็นวันที่ 14-28 กรกฎาคม 2558นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานที่ ศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลตำบลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

posted May 27, 2015, 7:53 AM by environment engineering   [ updated May 27, 2015, 7:54 AM ]

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะ ที่ศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลตำบลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
   
  
 

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาเทคโนโลยีการกำจัดกำมะถันจากการเผาถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

posted May 25, 2015, 11:39 PM by environment engineering   [ updated May 25, 2015, 11:42 PM ]

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 และผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีการกำจัดกำมะถันจากการเผาถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า" บรรยายโดย ดร.ภานุวัฒน์ แตระกุล ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 321 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 
 
 ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม"

posted Apr 21, 2015, 1:40 AM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 1:56 AM ]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดเรียงความนักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" โดยส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารแนบท้ายนี้ หรือทาง http://studentunion.nida.ac.th/2009/


รวมภาพบรรยากาศการแข่งขันของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กีฬาไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22

posted Apr 4, 2015, 4:17 AM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 1:57 AM ]

ภาพบรรยากาศการแข่งขันของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กีฬาไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีปิดกีฬาภายใน "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22"

posted Apr 4, 2015, 3:45 AM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 1:59 AM ]

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีปิดกีฬาภายใน "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22" ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ร่วมในพิธีด้วย

 
   
 
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขยายเวลาลงทะเบียน ประจำภาคฤดูร้อนถึงวันที่ 8 เมษายน 2558

posted Mar 30, 2015, 11:43 PM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 1:59 AM ]

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขยายเวลาลงทะเบียน ประจำภาคฤดูร้อนถึงวันที่ 8 เมษายน 2558


สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนัดพบนักศึกษาประจำสาขาทุกชั้นปี เพื่อสอบถามปัญหาในการเรียนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

posted Mar 30, 2015, 9:18 PM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 2:00 AM ]

ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ทางสาขาได้นัดพบปะกับนักศึกษาเพื่อแจ้งข่าวสารให้นักศึกษาได้รับทราบ และมีการพูดคุยสอบถามปัญหาในการเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

 
 
                           
การสัมมนา "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC"

posted Mar 30, 2015, 9:07 PM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 2:02 AM ]

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการสัมมนา "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC" ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 
 พิธีเปิด "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22"

posted Mar 30, 2015, 9:00 PM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 2:02 AM ]

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม พิธีเปิดโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปีการศึกษา 2557 "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22" ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

 
 
 
 
1-10 of 11