นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการ BLA Happy Life - Go Green ครั้งที่ 4

posted Mar 30, 2015, 8:52 PM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 2:01 AM ]
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการ BLA Happy Life - Go Green ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2558 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

 
 
 Comments