พิธีเปิด "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22"

posted Mar 30, 2015, 9:00 PM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 2:02 AM ]
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม พิธีเปิดโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปีการศึกษา 2557 "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22" ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น.