การสัมมนา "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC"

posted Mar 30, 2015, 9:07 PM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 2:02 AM ]
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการสัมมนา "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC" ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์