สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนัดพบนักศึกษาประจำสาขาทุกชั้นปี เพื่อสอบถามปัญหาในการเรียนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

posted Mar 30, 2015, 9:18 PM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 2:00 AM ]
ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ทางสาขาได้นัดพบปะกับนักศึกษาเพื่อแจ้งข่าวสารให้นักศึกษาได้รับทราบ และมีการพูดคุยสอบถามปัญหาในการเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน