พิธีปิดกีฬาภายใน "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22"

posted Apr 4, 2015, 3:45 AM by environment engineering   [ updated Apr 21, 2015, 1:59 AM ]
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีปิดกีฬาภายใน "ไทรทองเกมส์ ครั้งที่ 22" ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ร่วมในพิธีด้วย

 
   
 
 Comments