ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาเทคโนโลยีการกำจัดกำมะถันจากการเผาถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

posted May 25, 2015, 11:39 PM by environment engineering   [ updated May 25, 2015, 11:42 PM ]

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 และผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีการกำจัดกำมะถันจากการเผาถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า" บรรยายโดย ดร.ภานุวัฒน์ แตระกุล ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 321 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์