เลื่อนวันลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

posted Jul 3, 2015, 1:21 AM by environment engineering   [ updated Jul 3, 2015, 1:22 AM ]
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เลื่อนวันลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2558 เป็นวันที่ 14-28 กรกฎาคม 2558Comments