นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานที่ ศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลตำบลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

posted May 27, 2015, 7:53 AM by environment engineering   [ updated May 27, 2015, 7:54 AM ]
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะ ที่ศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลตำบลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี