ข่าวทั่วไป ปีการศึกษา 2558

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่ได้จากขยะชุมชน"

posted Apr 29, 2016, 12:12 AM by environment engineering   [ updated Apr 29, 2016, 12:30 AM ]


สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่ได้จากขยะชุมชน"
ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ ห้อง 332 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

posted Apr 5, 2016, 3:33 AM by environment engineering   [ updated Apr 29, 2016, 12:30 AM ]


มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทำการงดการเรียนการสอนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 เมษายน - วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559  เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ และพบปะกับครอบครัว ตลอดจนการเดินทางไปต่างจังหวัดที่อาจจะต้องใช้เวลาหลายวัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558

posted Aug 12, 2015, 7:29 PM by environment engineering   [ updated Aug 12, 2015, 7:47 PM ]ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมโดยเป็นตามกรอบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558

1-3 of 3