สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรแล้ว

posted Oct 29, 2015, 9:16 PM by environment engineering   [ updated Oct 29, 2015, 9:17 PM ]
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

    ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอเข้ารับการสอบขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ (หลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับสิทธิ์ขอสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)


สามารถตรวจสอบหลักสูตรที่รับรองได้ที่นี่ >>> สภาวิศวกร