ศึกษาดูงานที่โรงผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ และธนบุรี

posted Apr 29, 2016, 12:27 AM by environment engineering   [ updated Apr 29, 2016, 12:29 AM ]
วันที่ 20 เมษายน 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับความอนุเคราะห์ให้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในโรงผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ และธนบุรี ทางสาขาวิชาขอขอบคุณโรงผลิตน้ำฯที่ให้การต้อนรับและ ขอขอบคุณวิทยากรที่สละเวลามาให้ความรู้กับนักศึกษาของเราเป็นอย่าดีครับ