ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2558

posted Aug 15, 2015, 2:51 AM by environment engineering   [ updated Aug 15, 2015, 2:57 AM ]
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยเอเชียได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เวลา 9.00น. เพื่อให้นักศึกษาทราบเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ข้อกำหนดต่างๆ การลงทะเบียน และสิ่งสนับสนุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาและข้อแนะนำเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments