งานเทิดพระเกียรติและสืบสานประเพณีลอยกระทง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

posted Nov 25, 2015, 7:04 PM by environment engineering   [ updated Nov 25, 2015, 7:07 PM ]
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดงาน "งานเทิดพระเกียรติและสืบสานประเพณีลอยกระทง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช" ทางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทงในงาน

 
  
 
 
Comments